Email: prateleitalie.msk@seznam.cz

Tel: +420 606 246 668

Společnost přátel Itálie Praha

www.prateleitalie.eu

 

Slezská univerzita v Opavě

www.slu.cz

 

Italský kulturní institut Praha

www.iicpraga.esteri.it

 

Oddělení italistiky a latiny Slezské univerzity v Opavě

http://www.slu.cz/

 

Slezské divadlo Opava

http://www.divadlo-opava.cz/

 

Národní divadlo moravskoslezské

http://www.ndm.cz/cz/

SPI Moravskoslezská pobočka © 2014